Nyhedsbrev oktober 2014

 
 Nyhedsbrev fra Haraldsted-Allindemagle Lokalråd
Oktober 2014
 
 
Dette nyhedsbrev fortæller lidt om den kommende tids aktiviteter i vort lokalområde og ikke mindst det arbejde, der pågår med at indsamle ønsker og visioner for fremtiden fra områdets borgere – dels via et elektronisk spørgeskema, der kan findes på følgende link: https://da.surveymonkey.com/s/RYCLBN6,  - dels på skemaer i papirformat.  

Søndag den 12. oktober vil der efter gudstjenesten være kirkekaffe, hvor der bliver mulighed for at diskutere emnet.

Vi opfordrer alle til at svare på den ene eller anden måde og meget gerne også opfordre naboen og andre til at gøre ligeså, så vi kan få bedst mulig borgerdækning for vore ønsker til Kommunens landistriktspolitik.
 

Øvrige indhold:
1. Gudstjeneste med kirkekaffe og debat
2. 4H laver stenaldermad
3. Krummer i kirken
4. Velgørenhedskoncert med Diversity
5. Ålegilde med dans
6. Kirkehøjskoleweekend
7. Banko
8. Borgermøde om helhedsplanen
9. Eftermiddagsmøde i præstegården 

 
Gudstjeneste og kirkekaffe
Søndag den 12. oktober kl. 10.30
Ved kirkekaffen vil der være debat om ønsker for fremtiden i vort lokalområde. Der vil også blive mulighed for at udfylde det omtalte spørgeskema i papirudgaven. 
 

2. 4H laver stenaldermad
19. oktober kl. 11 – 15
Søndagsmiddage med Haraldsted-Allindelille 4H klub

Kom og hyg dig med madlavning. Vi laver maden i fællesskab og slutter med en hyggelig søndagsmiddag omkring et veldækket bord.
Søndagsmiddage handler om hyggelig sammenværd, samarbejde og fælleskab.
Du behøver ikke at tilmelde dig alle gangene. Vælg bare frit hvad der passer ind i din/jeres kalender.
Alle børn der er medlemmer af 4H kan deltage, og må gerne tage mor/far eller søskende med.  (Er du under 10 år skal du være i følgeskab af en voksen.)
Denne søndag skal vi lave stenaldermad. Stenalderkost er in. Vi skal lave dejlige og velsmagende stenaldermad, som måske kan give inspiration til at prøve det derhjemme.
Pris: 65,- kr. pr. person

Tilmelding til:
Katrine Sommer tlf.: 21 43 24 02 eller katrine.sommer@hotmail.com eller
Stine Veisegaard tlf: 25 61 29 38 eller veisegaard@yahoo.com
Vi glæder os til at se dig!

HUSK: Du skal være medlem af 4H for at må deltage. Til gengæld må du tage mor/far eller søskende med uden de er medlemmer.
Bliv medlem på www.4h.dk og vælg linket ” bliv medlem”.
Det koster 175,- kr.
 

3. Krummer i kirken
Tirsdag 21. oktober og 11. november kl. 17.15
Først er der småbørnsgudstjeneste med fortælling og sang for alle interesserede. Bagefter går vi ned i konfirmandstuen og spiser sammen.

Maden er gratis og alle er velkomne!
Tilmelding til sognepræsten på 57 60 01 57 
 

4.  Velgørenhedskoncert med Diversity
23. oktober 19.30 i Haraldsted kirke
Denne dag slår kirken dørene op for årets velgørenhedskoncert. Vi har sikret os trio Diversity til at give os en smuk, klassisk musikoplevelse.
Diversity består af 2 klassiske fløjtenister Helene Simonsen og Linnéa Villén og den garvede jazzbassist Mads Vinding. De tre musikere har hentet det bedste fra hver deres verdener og tradition og repertoiret spænder over værker fra J.S. Bach til svensk og irsk folkemusik og danske salmer, hvor fløjternes lyse natur får klangbund af den varme og fyldige bas.
Det er en koncert præget af uhøjtidelighed og nærvær og der er noget for enhver smag.

Billetter til koncerten koster kr. 50,- der ubeskåret går til mission blandt hjemløse.
 

5. Ålegilde og dans
24. oktober kl. 18
Så arrangerer bestyrelsen for Haraldsted Forsamlingshus ÅLEGILDE og dans i Forsamlingshuset.
Der serveres stegte ål ad libitum med hvide kartofler, persillesovs og rødbeder.
Skulle nogle ikke være til stegte ål, serveres der også stegt flæsk.
Senere på aftenen vil der blive spillet op til dans.

Prisen for ål/stegt flæsk og dans er 195,- kroner pr. person.
Tilmelding, som er bindende, til Kirsten på mail: kirstenhenriksen@live.dk eller tlf. 58 26 36 84 senest den 19. oktober.
 

6. Kirkehøjskoleweekend
25. – 26. oktober 2014
Det dannende fælleskab. Folkeskole, landsby og kirke i 200 år.
I år fejrer vi 200 året for skoleloven i 1814 med en weekend, der fejrer og belyser det gode fælleskab mellem skole, by og kirke på landet gennem 200 år.
Vi vil i kirkehøjskoleweekenden se på dette fælleskab. Skoleloven 1814 var et resultat af 25 års(!) kommisionsarbejde, og loven kom midt i en økonomisk og politisk krisetid, hvor Danmark som det første land i verden indførte undervisningspligt for alle børn. Skoler har der været siden reformationen, men først i 1814 indføres undervisningspligt for alle med en detaljeret beskrivelse af skolernes indretning og undervisningens indhold.

I modsætning til den nyeste skolelovgivning, tænkte man dengang endda på børnenes vej til skole: Det bør Paases, at der til hver Skole haves bekvemme Veie og Stier, samt at disse istandsættes, vedligeholdes og når Sne er falden, opkastes, således at de Børn der søge Skolen, kunne komme frem til denne".
Skolen og kirken har altid arbejdet sammen med byen om den almene dannelse i fælleskab, men det har de sidste 40 år ændret sig. Derfor ser vi nærmere på, hvad det umistelige i landsbyernes gode fællesskab er og drøfter, hvordan vi fremover sammen kan skabe gode rammer og broer mellem skole, by og kirke.
 

7. Banko
Mandag 3. november kl. 19.00 – 21.30
Den første mandag i hver måned (undtagen juli) er der bankospil i Forsamlingshuset på Langebjergvej.
 
Denne dag vil der være mulighed for at udfylde en papirudgave af spørgeskemaet i forbindelse med Helhedsplanen.


8. Borgermøde om Helhedsplanen
Torsdag den 13. november kl. 19.30 på Friskolen

Program:
1. Velkomst og introduktion
2. Præsentation af elevprojekt fra Allindelille Friskole
3. Præsentation og diskussion af resultater fra spørgeskema, kaffemøder mv.
4. Om muligt – identifikation af 3-4 højst prioriterede indsatsområder
5. Fortsat proces frem mod helhedsplan
6. Evt. præsentation af Ringsted Kommunes udkast til Landdistriktspolitik – input til høringssvar


Efterfølgende afholder Lokalrådet Generalforsamling
 

9.Eftermiddagsmøde i præstegården
Fredag den 14. november kl. 14 – 16.30
Rundrejse blandt revyens mestre.
Denne fredag eftermiddag byder på en musikalsk rundrejse i revyernes land, hvor vi vil møde en række velkendte navne som Osvald Helmut, Storm P., Dirch passer og mange andre. En eftermiddag med megen fællessang - og viseværten vil være sognets egen præst Mette Marbæk.

Til arrangementet kan der bestilles kirkebil hos Busteam på tlf. 70 20 02 11. Det koster kr. 25, for kaffe og kage.

­­­­_________________________________________________________________________________

HUSK! Har du fået nye naboer? Så kan du få en velkomstpose til dem hos Marianne Kiersgaard

tlf. 40 28 00 32.

Og husk desuden, at nyheder løbende lægges på www.flueblomsten.dk.  Kontakt os endelig, hvis du selv har noget, du gerne vil have på!

Og du kan nu også følge lokale tiltag på Facebook - se under Flueblomsten! 

Hvis du ikke ønsker at modtage dette nyhedsbrev, så skriv til os på:mail@flueblomsten.dk

 
Anne Klee  | Tlf.: 21221082