Nyhedsbrev februar 2014


Nyhedsbrev fra Haraldsted-Allindemagle Lokalråd

Februar 2014 

 

Så er det igen tid til at informere lidt om lokalområdets aktiviteter i den kommende tid – specielt vil vi bede jer lægge mærke til mødet den 18. marts for foreningerne, institutioner og alle andre interesserede – samt naturligvis ”Running dinner” den 22. marts.

 

Indhold:

1. Bankospil

2. Lokalrådet holder møde med foreninger, institutioner og alle andre interesserede

3. Babysalmesang

4. Generalforsamling i forsamlingshuset

5. Fastelavn

6. Løbehold

7. Krummer i kirken

8. Eftermiddagsmøde i præstegården

9. Running dinner

10. Kirkehøjskole

11. Gymnastikopvisning

12. Madbix

  

1. Bankospil

Den første mandag i måneden er der bankospil. Som sædvanlig i Forsamlingshuset mellem 19.00 og 21.30

  

2. Møde for foreninger, institutioner og alle andre interesserede

Dagsorden:

1. Status for den politiske proces omkring landdistriktspolitik, kommunalplan og Landsbyforums initiativer for udarbejdelse af udviklingsplaner

2. Projekter på tværs – formål, praktiske aftaler og planlægning

• Valdemarsdag

• Naturens Dag & Høstmarked

• Møde vedr. fundraising

• Fælles støttefest i lokalområdet

3. Kommunikation/koordinering

• Brug af Flueblomsten. dk – især kalenderen

• Facebook og Flueposten

4. Orientering om Lokalrådets Velkomstposer til tilflyttere

5. ”Rundt om bordet” – foreninger/institutioner orienterer om, hvad de har fokus på og hvor de har særlige udfordringer – kan vi drage nytte af hinandens støtte og erfaringer? 

Vi håber rigtig mange vil møde op og være med til at diskutere fremtiden!

  

3. Babysalmesang

18. og 25. februar samt 4., 11., 18. og 25. marts

 Hvad er babysalmesang?

Sangen er for børn mellem 3 og 12 mdr. Der kræves ingen særlige forudsætninger. Det er derfor ikke vigtigt om man "kan synge", men vigtigt at man "synger med". I babysalmesang fokuseres der på kontakten til børnene via rim og remser. Musikken bliver forbundet med bevægelser og rytmik. Der bliver danset, blæst sæbebobler, sunget og vugget til både nye og gamle salmer og sange.

 Underviser: Linnéa Villén

Linnéa er uddannet fløjtenist fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og kirkesanger ved Haraldsted kirke. Hun underviser på lejre Musikskole i blokfløjte, tværfløjte og klaver og har selv en lille søn på halvandet år.

 Tilmelding senest tirsdag den 5. februar på tlf. 28 76 89 92 eller mail linneavillen@gmail.comjskoleaftener

  

4. Generalforsamling i Forsamlingshuset

Den 26. februar kl. 19.30

 Dagsorden:

1. Valg ag dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Årsberetning aflægges til godkendelse.

4. Regnskab forelægges til godkendelse.

5. Budget og næste års arbejde.

6. Indkomne forslag. Skal være indgivet skriftligt til formanden senest 8 dage før.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg er: Kirsten Henriksen, Lene Hansen og Peder Hansen

og suppleanterne Louise Mikkelsen og Jørgen Kristensen

8. Valg af revisorer og suppleant

På valg er revisor Jes Bæk og revisorsuppleantTorben Kristensen

9. Eventuelt.

  

5. Fastelavn

2. marts

Kl. 14: Alle prinsesser, drager og, tandpastatuber, robotmænd, superhelte og englebasser i alle aldre er hermed inviteret til fastelavnsgudstjeneste med masser af musik og sang. Kom og start fejring af fastelavn i Haraldsted Kirke inden der er tøndeslagning i Forsamlingshuset.

Kl. 15: Tøndeslagning i Forsamlingshuset for børn og voksne.

 

 6. Løbehold starter

9. marts kl. 15

Vi starter løbehold, så mød op ved klubhuset ved Allindelille Friskole.

Løb er en effektiv og fleksibel motionsform, hvor du samtidig kommer ud i vores smukke natur. Holdet er både for dig der ikke har løbet før, og dig der løber jævnligt, men savner nogen at løbe sammen med og hjælp til at holde motivationen oppe.

Mød op! Så ser vi hvem vi er og aftaler hvordan vi har lyst til at løbeturen skal foregå.

Mere info: Sara Skovbjerggaard Rasmussen, tlf. 20 64 65 32 eller sara@skovbjerggaard.com

 

7. Krummer i kirken

11. marts og 13. maj kl. 17 er der småbørnsgudstjeneste for alle interesserede. Bagefter går vi ned i præstegården og får noget fælles aftensmad.

Maden er gratis og alle er velkomne!

 

8. Eftermiddagsmøder i præstegården

14. marts kl. 14:

Her får vi besøg af Benjamin Hansen, der er kendt af mange bl.a. fra hans artikler i Kirkebladet gennem mange år. Foredraget hedder "En guidet rundtur i Haraldsted sogns lokalhistorie" ledsaget af fotos.

11. april kl. 14:

"Mennesker jeg mødte" ved journalist Henning Nielsen, som i mange år var Regionalradioens populære og afslappede vært, der stod i spidsen for et hav af programmer fra vadestedet i Næstved.

 Arrangementerne koster 25 kr. for kaffe og kage.

Der kan bestilles kirkebil hos Busteam på tlf. 70 200 211

 

9. Running dinner – så er det ved at være nu I skal tilmelde jer!

Lørdag d. 22. marts 2014 kl. 18.00

går startskuddet for lokalfesten ”Running Dinner”

Running Dinner er en fest, hvor nogle deltagere åbner deres hjem for spisning af forret eller hovedret for 3–4 festpar.

Efter forretten tager deltagerne videre til forskellige hovedretsværter.

Kl.21.30 samles alle festdeltagerne til et brag af en fest, med LIVE musik i Haraldsted forsamlingshus. Alt godt fra baren kan selvfølgelig købes til fornuftige priser.

 Formålet med festen er at ryste lokalbefolkningen sammen og skabe nye bekendtskaber.

 Du tilmelder dig via vores lokale talerør ”Flueblomsten.dk” eller til Marianne Kiersgaard på

tlf. 40 28 00 32 eller mail marianne@kallsgaard.dk

Pris: Kr. 100,- (for leje af forsamlingshus og musik)

(Ved tilmeldingen giver I besked, om I vil være vært for forret, hovedret, vin til maden eller bage kage til forsamlingshuset, hvor kaffen indtages)

 

Så meld jer til, og prøv noget nyt, ung som ældre, tilflytter og jer der har boet her længe,

VI SKAL HAVE EN FEST FOR ALLE.

Tilmelding senest d. 1. marts 2014

 

10. Kirkehøjskole

15 -16. marts

Forårets kirkehøjskole handler om "Kirken, krigen og grænselandet". titlen sigter både på 1864 - hvad betyder det for os i dag, om kirkens rolle i forhold til krig og grænselandet både geografisk og i overført forstand som det etiske grænseland og grænselandet mellem liv og død.

Dagene udspiller sig i Vigersted konfirmandstue og der vil være fælles højmesse i Vigersted Kirke om søndagen kl. 10.30.

 Det endelige program kan findes i kirkernes våbenhus eller på hjemmesiden www.haraldstedkirke.dk

 

11. Gymnastikopvisning

30. marts kl. 14. i Forsamlingshuset

Så er det tid for den årlige gymnastikopvisning, hvor gymnaster og dansere vil vise, hvad de har lært i løbet af vinteren. Alle aktive gymnaster har gratis adgang. Der vil være en beskeden billetpris for tilskuere.

 

12. Madbix og rejseforedrag

3. april kl. 18 i idrætsforeningens lokaler.

Spisning 18 - 19. Derefter fortæller Adam Laugesen om "At rejse ud i verden for at finde godheden",. I 2 år har han blaffer over 100.000 km gennem Europa til Mellemøsten og foredraget handler om, hvordan han rejser ud og giver afkald på den trygge verden, men søger et eksistentielt ståsted mens han rejser i selskab med Gud.

Pris kr. 75,- for voksne/40,- for børn - incl. kaffe, kage og foredrag.

 

Tilmelding til Fabienne Dujoux 57 60 06 09 eller på www.flueblomsten.dk senest den 27. marts.

 

_________________________________________________________________________________

 

Har du fået nye naboer? Så husk du kan få en velkomstpose til dem hos Marianne Kiersgaard tlf. 40 28 00 32.

Og husk, at nyheder løbende lægges på www.flueblomsten.dk. Kontakt os endelig, hvis du selv har noget, du gerne vil have på!

 

- Og så håber vi i Lokalrådet blot, I vil finde noget af interesse i de mange forskelligartede aktiviteter i vores lokalområde!

 

 

 

Anne Klee  | Tlf.: 21221082