Nyhedsbrev august 2013 
Så går sommeren på held og efterårets mange aktiviteter er så småt i gang. Her følger omtale af, hvad der sker i den kommende tid:

 Indhold
1. Solnedgangsmusik
2. Vandrefestivalsture
3. Banko
4. Krummer i kirken
5. Eftermiddagsmøder i præstegården
6. ”Haraldsted by Night – hele dagen”
7. Filmaftener
8. Ålegilde i forsamlingshuset
9. Kirkehøjskoleaftener
10. Madbix
11. Halloween i forsamlingshuset
12. Madbix, generalforsamling i Lokalrådet og vælgermøde
13. Julemarked
14. Julekoncert
 
 
1. Solnedgangsmusik
Aftengudstjeneste 27. august i Haraldsted kirke kl. 21.00
Forløbet af gudstjenesten vil være ganske enkel: Fællessalme, oplæsning af den kommende søndags prædikentekst, trosbekendelsen, musikalske indslag efterfulgt af fadervor, velsignelsen og endnu en aftensang.
Alle er velkomne.
 
2. Vandrefestival
28. august: Solnedgangstur langs Gyrstinge sø til Søtoftedyssen. Mødested ved Allindemagle kirke, der er åben fra 17.30. Turen starter kl. 18.00. Tag aftenkaffen med!
 
8. september: Tur langs Haraldsted sø, gennem Vrange skov og forbi Knud Lavards kapel. Turen starter fra P-pladsen ved Haraldsted Kirkes kapel kl. 14.00. Ved tilbagekomsten vil kirken være åben.
 
 
3. Banko
Der er alm. banko i Forsamlingshuset, Langebjergvej 56, den første mandag i måneden fra 19.00 – 21.30. Alle er velkomne!
 
Børnebanko:
Søndag den 1. september kl. 14.00 i Forsamlingshuset
Der spilles 10 spil på rækken og 1 på hele kortet.
Der vil blive solgt lotteri.
Der vil også blive solgt pølser, sodavand, kaffe og kage.
Kom med dine forældre, bedtseforældre eller andre du kan få med til en hyggelig eftermiddag.
 
 
4. Krummer i kirken
Torsdage 12. september, 10. oktober og 14. november kl. 17.00 – ca. 19 er der kirke for småbørnsfamilier i Haraldsted kirke.
Vi starter med en kort andagt i børnehøjde med sang, rytmik og fortælling og bagefter går vi ned i præstegården til godt fællesskab med spisning. Alt sammen på børnenes præmisser.
 
Vi håber, at rigtig mange gerne vil deltage, så af hensyn til maden bedes I tilmelde jer senest dagen inden til sognepræsten på telefon 57 60 01 57.
 
Det er gratis at deltage. Kom og vær med - alle er velkomne!
 
5. Eftermiddagsmøder i præstegården
Fredag den 13. september kl. 14.00 – 16.00 i præstegården:
Don Juan, Mozart og Kirkegaard.
Den charmerende og elskede forfører Don Juan fra Mozarts Opera Don Juan interesserede Søren Kirkegaard så meget, at han skrev det musisk-filosofiske essay ”De umiddelbare erotiske stadier eller det musikalsk-erotiske”, populært kaldet for Don Juan-analysen, efter at have set operaen i København og på operaen i Berlin.
Jens Staubrand forfatter, filosof og mag. art vil hjælpe os til at trænge ind i dette værk, og vi vil også høre musik fra Mozarts operaer.
 
Fredag den 11. oktober kl. 14.00 – 16.00 i præstegården:
Fællessangens betydning for skolen, kirken og folket ved Jørgen Anker Jørgensen
 
Fredag den 8. november kl. 14.00 – 16.00 i præstegården:
Borgmester Niels Ulrik Hermansen fortæller om sit arbejde i en stor kommune, der er blevet større.
Til alle møderne gælder: Pris for kaffe og kage kr. 25,-
Der kan bestilles kirkebil Busteam tlf. 70 200 211
 
6. ”Haraldsted by Night – hele dagen” den 14. september
Programmet for dagen er indsat til sidst i mailen
 
7. Filmaftener
26. september (De usynlige) og 21. november (Hævnen) vises de nævnte film efter et kort oplæg. Efter filmene er der fællesspisning. Jørgen Anker Jørgensen vil lede aftenerne. Arrangementet er fortrinsvis for forældre med store børn. Af hensyn til maden (som der betales for) tilmelding på tlf. 57 60 01 57.
 
8. Ålegilde
4. oktober kl. 18.00 i Forsamlingshuset
Spis alle de ål du kan for kr. 175,- (eller spis stege flæsk).
Der vil være underholdning ved Højby Drengekor.
 
9. Kirkehøjskoleaftener
7. november, 13. november og 26. november kl. 19.00 – 21.30 i konfirmandstuen
I samarbejde med Jystrup og Valsølille sogne vil vi disse aftener markere Kirkegaards 200-års fødselsdag.
Et program for aftnerne vil senere blive lagt på www.flueblomsten.dk og i kirkernes våbenhuse.
 
10. Madbix
23. oktober kl. 18.00 i idrætsforeningens lokaler. 19.30 foredraget ”Styr lige dit kropssprog” af Henrik Rasmussen
Pris: Voksne kr. 75,-, børn under 12 år kr. 40,-
 
11. Halloween
1. november i Forsamlingshuset, Langebjergvej 56, kl. 17.30 – 21.00. For hele familien.
 
12. Generalforsamling i Lokalrådet, madbix og vælgermøde
13. november i Forsamlingshuset,Langebjergvej 56.
Kl. 17.30 madbix og generalforsamling
19.30 Vælgermøde
Se mere om dagsorden, formandsberetning og tilmelding til madbix senest en uge inden på www.flueblomsten.dk
 
13. Julemarked
24. november i Forsamlingshuset ,Langebjergvej 56, kl. 10.00 – 15.00.
Masser af flotte ting og sager.
 
14. Julekoncert
8. december kl. 16.00 i Haraldsted kirke
I år er det Jesper Lundgård, der kommer og synger ved julekoncerten. Billetsalget starter 24. nov. efter højmessen i våbenhuset. Resterende billetter købes hos Anita, organisten, mandag den 25. nov. kl. 18.00 – 18.30. Pris kr. 75,-
 
 ..............................................................................................................................
Vi i Haraldsted- Allindemagle Lokalråd håber, I får lyst til at deltage i nogle af de mange arrangementer!
 
- Og husk, at nyheder løbende tiden lægges på www.flueblomsten.dk
 
 
 Se programmet for Haraldsted by Night andetsted på¨Hjemmesiden! 
 
 
 
 
 
Anne Klee  | Tlf.: 21221082