Lokale virksomheder

I forbindelse med arbejdet i Lokalrådet er vi nået frem til et ønske om, at få kortlagt hvilke firmaer, foreninger, virksomheder, institutioner mm. der er her i området. Store som små!

 Vi vil vise os selv og omverdenen (f.eks. potentielle tilflyttere) hvem vi er og vi mener Flueblomsten kan være et godt sted til formidling af dette.

Anne Klee  | Tlf.: 21221082