Nyhedsbrev nov. 2013

 

Nyhedsbrev fra Haraldsted-Allindemagle Lokalråd

November 2013 

 

 For nylig vedtog Lokalrådet at sige velkommen til nye beboere med en velkomsthilsen, dvs. lidt information om foreningslivet, hvad der sker af aktiviteter i lokalområdet samt en flaske rødvin. For at det skal komme til at fungere, beder vi alle være opmærksomme, når I får nye naboer og kontakte Marianne Kiersgaard som administrerer velkomstposerne på tlf. 40 28 00 32.

 
Her følger så lidt om årets sidste arrangementer. Vi vil især gøre opmærksom på, at der den 13. nov. efter Lokalrådets generalforsamling afholdes valgmøde med repræsentanter fra samtlige opstillede partier.
 
 
Indhold:
1. Bankospil
2. Kirkehøjskoleaftener
3. Eftermiddagsmøde i præstegården
4. Generalforsamling i Lokalrådet, madbix og valgmøde
5. Krummer i kirken
6. Film, fællesspisning mm. for unge og deres forældre
7. Julemarked
8. Travetur og æbleskiver
9. Julekoncert
10. Running dinner
 
 
1. Bankospil
4. november og 2. december afholdes årets sidste bankospil. Som sædvanlig i Forsamlingshuset mellem 19.00 og 21.30
 
 
2. Kirkehøjskoleaftener
7., 13. og 26. november Alle dage kl. 19.00 – 21.30 i konfirmandstuen i Haraldsted præstegård. Disse aftener afholdes i samarbejde med Jystrup og Valsølille sogne.
Den 7. november handler det om nådens lys i arkitekturen, bl.a. i de store katedraler og vi skal på en åndeløst betagende rejse i lysets rum. Rejseleder er Hans Jørgen Frederiksen, som er lektor i kunsthistorie ved Institut for Æstetik og Kommunikation ved Aarhus Universitet, en kendt og levende foredragsholder, der gennem årene har beskæftiget sig meget med bl.a. kirkearkitekturens og kirkebygningens kunstneriske dimensioner.
 
Den 23. november er der fokus på nådens lys i musikken, udpeget og illustreret af en af tidens fineste orgelspillere, Jens E. Christensen, som med betydelig succes har givet koncerter også udenlands. Siden 1987 har han været organist ved Vor Frelsers Kirke i København, men denne aften sætter organisten sig ikke til orglet, men foran filmlærredet for at fortælle og illustrere om lyset i musikken, bl.a. i Verdi imposante, vidunderlige og lysende værk for orkester, kor og solister »Requiem«, som vi skal se og lytte til i uddrag af indspilninger med Berliner Philharmonikerne og Claudio Abbado og i Bachs Matthæuspassion med Simon Rattle.
 
Den 26. november er vi nået til nådens lys i naturen og i maleriet, skildret og levende fortalt af Maja Lisa Engelhardt, en af vore store nutidige billedkunstnere, Maja Lisa Engelhardt har siden 1981 boet i Asger Jorns tidligere hus i Colombes uden for Paris, hvor hun også har sit atelier, men hendes billeder næres fortsat først og fremmest af stærke naturoplevelser, hun modtog under sin opvækst ved Sejerøbugten. Engelhardts udtryksform er hovedsagelig abstrakt, og hun har udsmykket adskillige kirker. Tit er det centrale en pastos skikkelse; måske af den opstandne Kristus, vi oplever at møde i glimt eller en anelse af nærvær. Noli me tangere - »rør mig ikke«, hedder hendes altertavle i Skelund Kirke, - det var Jesus’ ord til Maria Magdalene efter opstandelsen, og Maja Lisa Engelhardt tolker udsagnet som udtryk for en stor sårbarhed, en urørlig skrøbelighed lige i opstandelsens første møde, som i morgenens første skælvende lys.
 
Tilmelding til Anne-Marie Nybo Mehlsen på tlf. 57 52 52 35 / amnm@km.dk eller Lars Storm Kristensen på tlf. 57 52 81 35 / lskr@km.dk
 
 
3. Eftermiddagsmøde i præstegården
Borgmester Niels Ulrik Hermann fortæller om sit arbejde i en stor kommune, der er blevet større.
Niels U. Hermann genopstiller ikke til kommunevalget i nov. og det giver ham mulighed for at tale frit om sine oplevelser, positive som negative i spidsen for et bystyre, der igennem årene har fået vokseværk og som efter kommunalreformen blev centrum for en stor egn med store regionale forskelle.
Arrangementet koster 25 kr. for kaffe og kage.
 
Der kan bestilles kirkebil hos Busteam på tlf. 70 200 211
 
 
4. Madbix, generalforsamling og valgmøde i Forsamlingshuset
 
Kl. 17.30 Spisning
Kl. 18.15 Lokalrådets generalforsamling
Kl. 19.30 Valgmøde
 
Pga. den stramme tidsplan er formandens beretning og Lokalrådets planer for det kommende år lagt her på hjemmesiden. Senere vil også regnskabet komme til.
 
Alle politiske partier sender en repræsentant til valgmødet:
Lotte Birkestrøm, venstre
Benny Christensen, Socialdemokraterne
Anders Weber, Dansk Folkeparti
Britta Nielsen, SF
Lars Tegl Rasmussen, Konservative
Jan Heidebo, Radikale Venstre
Kisser F Lehnert, Liberal Alliance
Prokop Sushanek, Enhedslisten
 
Vi håber at rigtig mange vil komme og være med til at påvirke politikerne til gavn for os i landområderne!
 
Tilmelding (til madbix) på www.flueblomsten.dk elller til Bodil på tlf. 57 60 01 25 senest den 10. nov.
 
 
5. Krummer i kirken
14. november er der småbørnsgudstjeneste for alle interesserede. Bagefter går vi ned i præstegården til får os noget fælles aftensmad.
 
Maden er gratis og alle er velkomne!
 
Og vi håber, at rigtig mange gerne vil deltage, så af hensyn til maden bedes I tilmelde jer senest dagen inden til sognepræsten på telefon 57 60 01 57.
 
 
6. Film fællesspisning mm. større børn og deres forældre
Efter et kort oplæg vises filmen "Hævnen" (bl.a. hædret med en Oscar for bedste udenlandske film i 2011)vises filmen, hvorefter der er fællesspisning. Under spisningen samtales om filmen. Det er en god idé at tage den unge del af familien med, men filmen egner sig ikke for små børn!
 
Filmaftenen ledes af Jørgen anker Jørgensen, som man også skal tilmelde sig til af hensyn til maden.
 
 
7. Julemarked
24. november i Forsamlingshuset, Langebjergvej 56, kl. 10.00 – 15.00.
Traditionen tro afholdes der julemarked med masser af flotte ting og sager. Der er enkelte stande tilbage – det koster kr. 100,- for et bord.
Sidste tilmelding er 18. nov. til Kirsten Henriksen på mail: kirstenhenriksen@live.dk eller tlf. 58 26 36 84.
 
 
8. Travetur og æbleskiver
Lørdag den 7. december går vi en tur i skoven. Vi starter foran Haraldsted kirke kl. 14.00 og undervejs standser vi ved shelterne i Vrange skov, hvor der serveres æbleskiver og noget varmt at drikke.
 
 
9. Julekoncert
8. december kl. 16.00 i Haraldsted kirke
I år er det Jesper Lundgård, der kommer og synger ved julekoncerten. Billetsalget starter 24. nov. efter højmessen i våbenhuset. Resterende billetter købes hos Anita, organisten, mandag den 25. nov. kl. 18.00 – 18.30. Pris kr. 75,-
 
 
10.Running dinner
Lørdag d. 22. marts 2014 kl. 18.00
går startskuddet for lokalfesten ”Running Dinner”
Running Dinner er en fest, hvor nogle deltagere åbner deres hjem for spisning af forret eller hovedret for 3–4 festpar.
Efter forretten tager deltagerne videre til forskellige hovedretsværter.
Kl.21.30 samles alle festdeltagerne til et brag af en fest, med LIVE musik i Haraldsted forsamlingshus. Alt godt fra baren kan selvfølgelig købes til fornuftige priser.
 
Formålet med festen er at ryste lokalbefolkningen sammen og skabe nye bekendtskaber.
 
Du tilmelder dig festen via vores lokale talerør ”Flueblomsten.dk” eller til Marianne Kiersgaard på
tlf. 40 28 00 32 eller mail marianne@kallsgaard.dk
Pris: Kr. 100,- (for leje af forsamlingshus og musik)
(Ved tilmeldingen giver I besked, om I vil være vært for forret, hovedret, vin til maden eller bage kage til forsamlingshuset, hvor kaffen indtages)
 
Så meld jer til, og prøv noget nyt, ung som ældre, tilflytter og jer der har boet her længe,
VI SKAL HAVE EN FEST FOR ALLE.
Tilmelding senest d. 1. marts 2014
 
 
_________________________________________________________________________________
 
 
Lokalrådet håber mange vil blive inspireret til at deltage i nogle af de mange arrangementer – ikke mindst generalforsamlingen og vælgermødet den 13. november!
 
 
Og husk, at nyheder løbende lægges på www.flueblomsten.dk
 
Anne Klee  | Tlf.: 21221082