Nyhedsbrev april 2014

 Her kommer lidt om, hvad der sker i den resterende del af foråret. Der er rigtig mange forskellige aktiviteter, så vi håber der er noget for alle. OBS ikke mindst mødet om helhedsplanen! 

Indhold:
1. Banko
2. Børne- og familiegudstjeneste
3. Skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende fællesspisning
4. Forårsudflugt til Møn
5. Haveliv i Valsømagle
6. Møde om Helhedsplan
7. Krummer i kirken
8. Madbix og teater
9. Tur til BonBonland
10. Loppemarked
11. Middelalderarrangement
12. Idrætsforeningens Sct. Hans  

1. Banko
Den første mandag i hver måned (undtagen juli) er der bankospil i Forsamlingshuset mellem 19.00 og 21.30  


2. Børne- og familiegudstjeneste
Søndag 13. april kl. 9.15
Vi starter palmesøndag med en børne- og familiegudstjeneste. Vi skal synge, høre om påsken og måske finde et enkelt påskeæg eller to, der ligger gemt...
Mens børnene leder efter æg, vil der være kaffe til de voksne.A
lle er velkomne!   


3. Skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende fællesspisning
Torsdag 17. april kl. 17
Det var Skærtorsdag Jesus spiste sit sidste måltid, det jødiske påskemåltid sammen med sine disciple - før han blev taget til fange i Gethsemene Have.
Vi starter med gudstjeneste og derefter går vi ned til vores eget fælles påskemåltid i konfirmandstuen.
Det koster kr. 30,- for mad og drikkevarer og en kop kaffe til afslutning.
Tilmelding af hensyn til maden senest den 15. april til sognepræsten på tlf. 57 60 01 57 eller mail mmj@km.dk.  4


. Forårsudflugt til Møn
Fredag 9.maj kl. 11
Møn har det hele, siger de frejdigt dernede på sydhavsøen. Og der er da også naturskønt og historisk spændende. Så årets forårsudflugt går til Møn med start i præstegården kl. 11, hvorfra bussen kører. Prisen er kr. 130,- for hele arrangementet med frokost samt eftermiddagskaffe og kage.
Tilmelding til sognepræsten på 57 60 01 57  


5. Haveliv i Valsømagle
Lørdag 10. maj kl. 10-16
Der inviteres igen til markedet HAVELIV i Valsømagle. Med tiden har markedet udviklet sig, og der kan nu bydes på en masse boder med forskellige ting og sager relateret til haven, men så sandelig også en masse til livet uden for haven.Det er niende gang, at arrangementet finder sted – og der lægges vægt på at holde traditionerne samtidig med, at der er nye tiltag. I år er haven fornyet med et ”Allan-bed”!
Alle sejl sættes til – plantesæsonen er forhåbentlig netop begyndt - skoven grøn og fuglene synger.L
yder det ikke godt?
Haven på Møllebjergvej 10 er åben, der er café og gratis adgang.  


6. Møde om Helhedsplan
Mandag den 12. maj kl. 17 – 21
Som omtalt ved adskillige lejligheder er der en proces i gang i Ringsted omkring udarbejdelse af helhedsplaner for landområderne. Processen koordineres/drives af Landsbyforum, men støttes politisk og økonomisk af byrådet. Visionen er at helhedsplanerne skal synliggøre værdierne i de enkelte landområder og lægge pejlemærker ud for prioriteringer – såvel lokale som kommunale, i tiden fremover. Hvis dette skal fungere, er det meget vigtigt at helhedsplanen får bred, folkelig opbakning – altså at alle jer og andre, der er med til at tegne området, ser planen som ’jeres egen’ og dermed bruger planen som retningsgivende også for jeres initiativer.
Vi synes i lokalrådet, at vi gennem de seneste par år har gjort et rigtigt godt forarbejde, og vi vil bruge dette materiale, som udgangspunkt for planen.Vi vil imidlertid gerne have de mere overordnede tanker konkretiseret – ligesom vi gerne vil lave en borgerundersøgelse, der kan give et billede af, hvordan beboerne i området ønsker udvikling og prioritering. I tråd med Landsbyforums planer forventer vi at arbejde sammen med ekstern konsulent om dette, men vi har brug for jeres input og opbakning. Da tidsplanen er ret snæver vil vi gerne have et møde med repræsentanter for foreninger og institutioner, hvor vi diskutere oplæg, plan og perspektiv. ”Almindelige borgere” er også meget velkomne.
Vi sørger for lidt at spise!
I vil modtage skitse for helhedsplan inden mødet.
Giv gerne en tilbagemelding om, hvem der kan deltage i mødet på bangogbaggesen@gmail.com ellertlf. 57 52 57 39  


7. Krummer i kirken
Tirsdag 13. maj kl. 17
Først er der småbørnsgudstjeneste for alle interesserede. Bagefter går vi ned i præstegården og får noget fælles aftensmad.
Maden er gratis og alle er velkomne!
Tilmelding til sognepræsten senest 10. maj på 57 60 01 57  


8. Madbix og teater med Dansk Rakkerpak
5. juni kl. 18
Kl. 18 er der spisning. Menuen er spaghetti og kødsovs. Den koster 25 kr. for børn og 50 kr. for voksne.
Kl. 19 vil Dansk Rakkerpak hylde filmgysets mester Alfred Hitchcook og lave et teaterremake af hans absolutte hovedværk "Psyko" fra 1960. Det kommer til at foregå i ægte nonverbal, Rakkerstil med masser af slapstick, præcis timing, kropskomik, musikalitet og - selvfølgelig - med en uovertruffen finale i slowmotion.
Teaterforestillingen koster kr. 50-
Tilmelding til spisning på mail: kirstenhenriksen@live.dk eller tlf. 58 26 36 84 senest den 2. juni
Sted: Forsamlingshuset, Haraldstedvej 56  


9. Tur til BonBonland
Lørdag d. 14. juni kl. 9
Allindelille Idrætsforening inviterer alle områdets børn, fra 2. klasse og op på en tur til BonBon-land.
Der er afgang fra parkeringspladsen foran klubhuset kl. 9, og børnene er retur ca. kl. 18. Der er deltagerbetaling på 100 kr., der inkluderer bustur, indgang, frugt og saftevand. Der bliver delt invitationer ud på Allindelille Friskole i maj.
Har du ikke tilknytning til Friskolen, så henvend dig til Susanne på susanne.baltzer@yahoo.dk.
Turen bliver lavet på baggrund af overskuddet fra sidste sommers sponsorcykelløb, så endnu engang 1000 tak til cykelryttere og sponsorer.  


10. Loppemarked
Søndag den 15. juni kl. 10 - 14
Der vil være indsamling og opsætning lørdag den 14. juni fra klokken 13.00.
Effekter modtages meget gerne, men der skal mailes eller ringes til Kirsten på kirstenhenriksen@live.dk eller 58 26 36 84 senest den 11. juni, hvis vi skal hente tingene.
Man er også meget velkommen til at komme i Forsamlingshuset lørdag efter klokken 13 med sine effekter. 
Loppemarkedet afholdes søndag, hvor man håber, at kunne afholde Auktion klokken 12.00.
Fra kl. 13-14 må folk tage alt det, de kan på en gang for 20 kr.
Bestyrelsen håber, at se rigtig mange mennesker til Loppemarkedet!
Sted: Forsamlingshuset, Langebjergvej 56   


11. Middelalderarrangement
Søndag 15. juni kl. 13 - 16
Som optakt til årets Middelalderfestival i Ringsted afholder museet og lokalrådet et arrangement på Ridebanen ved Haraldsted sø. Her kan du møde Valdemar Sejr og hans hof, og lege i Valdemars Værksted. Høre middelalder musik og deltage i kædedans. Det vil være muligt at få stillet den lille sult med middelaldersuppe.
Sted: ”Ridebanen” ved Haraldsted sø, Valsømaglevej 37  


12. Idrætsforeningen og de traditionsløses Sankt Hans aften
Mandag den 23. juni kl. 18
Allindelille Idrætsforening inviterer til Sankt Hans aften i klubhuset.Kl. 18,00 er grillen klar, du medbringer selv mad - drikkevarer kan købes.
Omkring kl. 21 tændes bålet.
Kom glad og fro til Sankt Hans i AIF

_________________________________________________________________________________
 
Har du fået nye naboer? Så kan du få en velkomstpose til dem hos Marianne Kiersgaard tlf. 40 28 00 32.

Husk, at nyheder løbende lægges på www.flueblomsten.dk. Kontakt os endelig, hvis du selv har noget, du gerne vil have på!
 
  
Anne Klee  | Tlf.: 21221082