Oplevelsesstien status nov. 2014

 
Godt nyt om Oplevelsesstien

Så lykkedes det. Efter 4 – 5 års arbejde er finansieringen af Oplevelsesstien faldet på plads. Og med den sidste donation fra Nordea-fonden er projektet nu klar til igangsætning i sit fulde omfang.

Finansieringen ser sådan ud:

4,0 millioner kroner fra A. P. Møller-fonden
4,5 millioner kroner fra Nordea-fonden
1,5 millioner fra LAG-Ringsted – herunder EU midler
0,2 millioner fra Grønne Partnerskaber
4,0 millioner fra Ringsted Kommune, fordelt over 4 år
Den samlede finansiering kommer således op på 14,2 millioner kroner. Desuden har Ringsted Kommune stillet en driftsgaranti på kr. 300.000 om året over 5 år. Driftsmidler i denne størrelsesorden bliver dog ikke aktuel, da kvalitetsniveauet på Oplevelsesstiens forskellige aktiviteter er høj og i de første år ikke kræver omfangsrig drift.

Tillykke og tak til foreningens medlemmer

Selvom foreningen indtil nu ikke kan prale af sin størrelse, har den gjort en stor forskel. Den har, sammen med Landsbyforum, været med til at vise fondene, at projektet er bredt funderet i Ringsted Kommunes lokalområde – både på landet og i byen. For fondene har det brede ejerskab været særdeles vigtigt. Ikke mindst det store arbejde mange borgere har ydet undervejs i processen, har været med til at løfte finansieringen på plads.

De næste store udfordringer

Etableringen af Oplevelsesstien gør det ikke alene. Det er lige så vigtigt, at der også bliver god tilgængelighed til stien – ikke mindst på strækningen Valsømaglevej og Haraldstedvej og fra Haraldsted by og Sandvejen.

Det er også vigtig at alle lokale kultursteder som Vigersted Kirke med tiendelade, Kværkeby Kirke, Haraldsted Kirke, Ridevoldene, Knud Lavards Kapel, Sct. Bendts Kirke, Høm Kirke og meget mere kommer ind i stiens oplevelser. Det samme gælder naturbeskrivelser, kulturlandskaber, geologi mv.

Alle der har kendskab til disse kulturperler må meget gerne melde ind, så vi kan fremskaffe det bedste materiale og ikke glemmer nogle væsentlige kulturperler. Det samme gælder, hvis i kender nogen med viden om de nævnte emner. Vi er også interesseret i andre gode forslag på informationsfronten der kan være med til at løfte projektet.

Hvor langt er vi i processen med Oplevelsesstien

Som det er de fleste bekendt er ”Vrangeskov – børn i bevægelse” en del af hovedprojektet. I Vrangeskov er der desuden etableret forskellige sideaktiviteter for alle aldersklasser. Oplevelsesstien i Vrangeskov langs med Haraldsted Sø er stort set færdigetableret med flere træbroer over bække og våde fugtige områder, ligesom der er etableret en 100 meter lang ”balancebane” for børn, den ”hemmelige sti for børn” og 4 bord/bænkesæt langs med søen. Også en flot isætningsplatform til kajakker og kanoer er der etableret ved søbredden neden for det gamle traktørsted. Sideaktiviteterne til Oplevelsesstien i Vrangeskov er bl.a. en stor flot bålhytte, der kan benyttes sammen med den eksisterende store shelter og en udfordrende MTB-bane er også etableret. Denne benyttes i øvrigt nu også af Rimo som cross-fit bane. Vrangeskovs aktiviteter har allerede givet et markant løft i besøgstallet – både til den stille tur og til aktiv motion. Det kan vi alle være glade for. Det viser, at der er brug for Oplevelsesstien.

Næste etablering fra Roskildevej til Vrangeskov

Allerede i disse dage sættes næste etape fysisk i gang. Denne strækning bliver en af Oplevelsesstiens flotteste forløb, men bliver også en af de vanskeligste at anlægge. Lange strækninger er naturbeskyttet §3 områder og andre er kulturarvsbeskyttet. Det betyder, at der flere steder anlægges lange træstier op til 60 meters længde. Ligeledes vil lange strækninger blive med græsoverflade, da der ikke må udlægges stabil bund på grund af naturbeskyttelse.

I dette projekt indgår også en undergang af stien under Roskildevej ved Stavedsbroe i bunden af Vigersdal. Det betyder, at der bliver adgang til stien fra cykelstierne i begge retninger langs Roskildevej. Denne del at projektet er også lidt af en udfordring. Men det betyder også, at man fra Roskildevej kan komme helt ind til Ridevoldene og til aktiviteterne i Vrangeskov. Også på denne strækning vil der blive etableret et par bådebroer og en shelter. Og selvfølgelig borde og bænke undervejs.

Hvornår er hele Oplevelsesstien færdig?

Som det ser ud nu, vil etableringen af Oplevelsesstien blive færdiggjort i ca. 5 etaper. Hvor Vrangeskov var den første, Roskildevej til Vrangeskov er den næste. Rækkefølgen for de næste etaper er endnu ikke fastlagt. Men der arbejdes efter at hele Oplevelsesstien er færdigetableret inden udgangen af 2017. 

 

 
Bodil Feilberg  | Tlf.: 25850598